May 28, 2009

Jalan Mujahadah

" Dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak Kami , sesungguhnya Kami pimpin mereka ke jalan-jalan Kami ( yang menjadikan mereka gembira serta beroleh keredaan ) ; dan sesungguhnya ( pertolonganan bantuan ) Allah berserta orang yang berusaha membaiki amalannya "


[ al-Ankabut 29:69 ]

No comments: